Nee, de Isonit Construction Primer dient altijd onverdund op het dak aan te worden gebracht.

Posted in: Construction Primer